Sterownik Iryd 610

  • Dodaj recenzję:
  • Symbol produktu: 610
  • Producent: ProND

OPIS PODSTAWOWY

IRYD 610 jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym. Regulator steruje rozbudowaną instalacją grzewczą. Specjalnie zaprojektowane menu umożliwia stopniowe uaktywnianie kolejnych funkcji oraz możliwości regulatora. Regulator ten posiada specjalny algorytm pracy pid fuzzy logic, który po określeniu przez użytkownika maksymalnej i minimalnej mocy kotła potrafi w sposób płynny dobierać odpowiednie dawki opału w zależności od obciążenia instalacji oraz rodzaju opału. Regulator steruje w sposób ciągły pracą dmuchawy dobierając do danej prędkości dmuchawy odpowiednią ilość opału. Ponadto wersja ta wyposażona jest w dodatkowy algorytm pid wpływający na temperaturę spalin regulujący moc kotła tak aby wartość temperatury spalin nie przekraczała maksymalnej zadanej przez użytkownika. Te nowoczesne algorytmy sterowania pozwalają zaoszczędzić na ilości spalanego opału, a co za tym idzie ma to korzystny wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo do regulatora można podłączyć do 5 modułów sterujących zaworem mieszającym, moduł internetowy oraz panel pokojowy co pozwala na znaczne rozbudowanie instalacji grzewczej.

 

 CECHY SZCZEGÓLNE

 

 FUNKCJE

- płynne sterowanie obrotami dmuchawy
- sterowanie podajnikiem ślimakowym
- sterowanie pompą obiegową CO
- sterowanie pompą ładującą zasobnik CWU
- sterowanie pompą 3 z możliwością wyboru typu pompy (Cyrkulacyjna, Podłogowa, Kotłowa, Wymiennika, Bufora)
- sterowanie modułem zaworu mieszającego (do 5 modułów)
- sterowanie pompą 4 z możliwością wyboru typu pompy (Cyrkulacyjna, Podłogowa, Kotłowa, Wymiennika)
- obsługa panelu pokojowego lub termostatu pokojowego
- możliwość sterowania pogodowego temperaturą kotła jak i obiegiem mieszacza przy podłączonym module zaworu mieszającego*
- sterowanie tygodniowe obiegu CO, mieszacza/podłogi, CWU, cyrkulacji CWU
- tryby pracy ZIMA, LATO, PRIORYTET CWU, BRAK CWU
- możliwość zapisu nastaw na nośniku USB
- obsługa czujnika otwarcia pokrywy kosza
- algorytm zliczający ilość spalanego opału
- dodatkowy algorytm pid monitorujący temperaturę spalin*
- funkcja anty zamarzania poniżej 5°C
- funkcja antystop zapobiegająca zastanie pomp
- możliwość aktualizacji oprogramowania z nośnika USB
- obsługa modułu internetowego

*czujnik pogodowy i czujnik spalin należy zakupić osobno.

 WERSJE WYKONANIA1SK - Wersja do montażu na kotle lub obok kotła na ścianie, panel pod skosem, przewody wyprowadzone z tyłu obudowy sterownika

  

 

1R - wersja do montażu na kotle lub zasobniku z opałem, wyprowadzenie przewodów w tylnej części sterownika. Logotyp z prawej strony może zostać zastąpiony logotypem producenta urządzenia grzewczego.

 UKŁAD PRACY REGULATORA

1) Układ z pompą CO i pompą CWU i pompą Cyrkulacyjną

W tym układzie pompa 3 lub 4 pracuje jako pompa cyrkulacji CWU.

 

 

 

2) Układ z pompą CO i pompą CWU i pompą Podłogową

W tym układzie pompa 3 lub 4 pracuje jako pompa ogrzewania podłogowego.

 

 

 

3) Układ z pompą CO i pompą CWU i pompą Kotłową

W tym układzie pompa 3 lub 4 pracuje jako pompa kotłowa dogrzewająca powrót kotła.

 

 

4) Układ z pompą CO i pompą CWU i pompą Wymiennika

W tym układzie pompa 3 lub 4 pracuje jako pompa zasilająca wymiennik ciepła.

 

 

5) Układ z pompą CO i pompą CWU i pompą Bufora

W tym układzie pompa 3 pracuje jako pompa zasilająca bufor ciepła.