osprzęt

W tej grupie znajduje się osprzęt wykorzystywany do współpracy z regulatorem. Do osprzętu należą m.in czujniki będące ważną częścią regulatora, bez których nie jest on w stanie prawidłowo pracować. Są one podstawową częścią zestawu lub mogą być opcją dodatkową do rozszerzenia możliwości regulatora. Znajdują się tutaj wszystkie niezbędne informacje techniczne czujników oraz ich przeznaczenie.

Czujnik ciepłej wody użytkowej (CWU)

Czujnik ciepłej wody użytkowej (CWU)

Czujnik służy do pomiaru aktualnej temperatury zasobnika ciepłej wody użytkowej(CWU). Stosowany zarówno do podajników ślimakowych jak i tłokowych. Ma za zadanie informować o zbyt wysokiej temperaturze podajnika. Elementem pomiarowym jest dość znany i popularny KTY 81-210. Element ten działa na zasadzie zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury. Następnie informacje te są przetwarzane przez regulator. Montuje się go na rurze wejściowej do boilera. W regulatorach starszych typów stosowano czujniki CWU o cyfrowym elemencie pomiarowym DS18B20.

Czujnik kosza/palnika

Czujnik kosza/palnika

Czujnik służy do pomiaru aktualnej temperatury podajnika. Stosowany zarówno do podajników ślimakowych jak i tłokowych. Ma za zadanie informować o zbyt wysokiej temperaturze podajnika. Elementem pomiarowym jest dość znany i popularny KTY 81-210. Element ten działa na zasadzie zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury. Następnie informacje te są przetwarzane przez regulator. Montuje się go na rurze podajnika. W przypadku pracy z kotłem na pelet pełni rolę czujnika podajnika.

Czujnik kotła CO

Czujnik kotła CO

Czujnik służy do pomiaru aktualnej temperatury na kotle CO. Elementem pomiarowym jest dość znany i popularny KTY 81-210. Element ten działa na zasadzie zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury. Następnie informacje te są przetwarzane przez regulator. Najczęściej montuje się go na rurze na wyjściu z kotła. W starszych wersjach sterowników jako element pomiarowy były wykorzystywane dioda 1N4 lub czujnik cyfrowy DS18B20. W sprzedaży dostępne są różne długości tych czujników.

Czujnik mieszacza

Czujnik mieszacza

Czujnik służy do pomiaru aktualnej temperatury w danym obiegu mieszacza. Ma za zadanie informować o zbyt wysokiej temperaturze obiegu. Elementem pomiarowym jest dość znany i popularny KTY 81-210. Element ten działa na zasadzie zmiany rezystancji pod wpływem zmian temperatury. Następnie informacje te są przetwarzane przez regulator. Najczęściej montuje się go na rurze zasilającej obieg (np. grzejnik, instalacja podłogowa).

Czujnik otwarcia pokrywy kosza

Czujnik otwarcia pokrywy kosza

Czujnik mający za zadanie sygnalizować otwarcie pokrywy kosza kotła CO. Składa się z dwóch części: czujnika kontaktronowego i magnezu. Zbliżenie ich do siebie powoduje zamknięcie obwodu. Otwarcie kosza powoduje przerwanie obwodu co regulator sygnalizuje alarmem.

Czujnik płomienia (optyczny)

Czujnik płomienia (optyczny)

Jest to czujnik oparty na fotodetektorze, którego zadaniem jest wykrywanie intensywności płomienia. Na podstawie tego czujnik wykryje płomień regulator przechodzi do odpowiedniej procedury (np. rozpalanie). Wykorzystywany najczęściej do kotłów z automatycznym rozpalaniem. Należy dopilnować aby czujnik nie był niczym przysłonięty lub zabrudzony ponieważ może to uniemożliwić prawidłową pracę kotła.

Czujnik pogodowy

Czujnik pogodowy

Czujnik pogodowy służy do regulowania temperatury obiegu Kotła CO lub mieszacza na podstawie temperatury zewnętrznej. Na podstawie wskazań czujnika regulator zmienia temperaturę zadaną obiegu w górę lub w dół. Dzięki odpowiednio skonfigurowanej krzywej grzewczej (zakres temperatur)w menu sterownika zastosowanie tego czujnika może pomóc uniknąć zbyt wysokiej temperatury w domu gdy na zewnątrz jest ciepło lub zbyt niskiej gdy jest zimno co wpływa na komfort użytkowania. Prawidłowe wykorzystanie czujnika polega na tym, że regulator zwiększa nastawę gdy temp. na zewnątrz maleje a zmniejsza gdy temp. rośnie. Czujnik zwykle montuje się na północnej ścianie budynku na wysokości około 2m. Elementem pomiarowym czujnika pogodowego jest DS18B20, który  wysyła sygnał cyfrowy do regulatora za pomocą protokołu 1- Wire.

Czujnik pozycji podajnika

Czujnik pozycji podajnika

Czujnik jest przeznaczony do pracy z kotłami z podajnikiem zarówno ślimakowym jak i tłokowym. Wykorzystywany jest do sprawdzania pozycji podajnika w celu wykrycia zacięcia lub uszkodzenia. Wykorzystanie czujnika pozycji podajnika w kotle z podajnikiem tłokowym (szufladowym) umożliwia precyzyjne podanie jednej dawki opału. Pomaga też zapobiec cofaniu się żaru do kosza lub przegrzaniu motoreduktora. W przypadku podajnika ślimakowego czujnik pełni głównie rolę dodatkowego zabezpieczenia dla silnika podajnika w razie jego zacięcia. Składa się z kontaktronu oraz magnesu.

Czujnik spalin

Czujnik spalin

Zadaniem tego czujnika jest pomiar temperatury spalin wylatujących w komin. Element jest wykorzystywany w celu usprawnienia pracy systemu grzewczego aby ograniczyć straty ciepła. Dzięki temperaturze mierzonej przez ten czujnik sterownik może odpowiednio dostosować parametry pracy. Montowany jest w czopuchu. Czujnik stosowany jest jako opcja dodatkowa, nie jest niezbędny do prawidłowej pracy kotła.

Termostat awaryjny (samoczynny)

Termostat awaryjny (samoczynny)

Element przeznaczony do mechanicznego zabezpieczenia kotła. Ma na celu rozłączenie obwodu zasilającego podajnik lub dmuchawę w wyniku zbyt wysokiej temperatury na kotle. Działa na zasadzie styku rozłącznego. Styki rozłączają się w momencie przekroczenia określonej temperatury (alarmowej) co skutkuje przerwaniem obwodu. Jest to element samoczynny tzn. gdy temperatura spadnie poniżej określonego progu(zwykle jest to 60 ˚C) to styki termostatu ponownie się zwierają. Termostat ten dostępny jest w rurce lub puszcze.

Termostat STB

Termostat STB

Element przeznaczony do mechanicznego zabezpieczenia kotła. Ma na celu rozłączenie obwodu zasilającego podajnik i dmuchawę w wyniku zbyt wysokiej temperatury na kotle. Działa na zasadzie styku rozłącznego. Styki rozłączają się w momencie przekroczenia określonej temperatury (alarmowej) co skutkuje przerwaniem obwodu. Nie ma możliwości samoczynnego zwarcia styków, nawet gdy spadnie temperatura na kotle. Musi to zrobić użytkownik kotła za pomocą specjalnego przycisku. Termostat występuje w formie metalowej puszki z przyciskiem.